стаття 717 Цивільного кодексу України

Правовий висновок Верховного Суду України по справі про визнання договору дарування недійсним

Верховний Суд України 02 грудня 2015 року ухвалив постанову у справі №6-2087цс15 визнання договору дарування недійсним.
Так, Верховний Суд України висловив правову позицію щодо того, що договір дарування, який встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не вважається договором дарування, правовою метою якого є передача власником свого майна у власність іншої особи без отримання взаємної винагороди.
У справі, рішення в якій переглядається, суди залишили поза увагою доводи позивача щодо відсутності у нього волевиявлення на безоплатну передачу у власність відповідача належної йому частини будинку, оскільки він є особою пенсійного віку, тяжко захворів і потребував допомоги, а відповідачка запропонувала йому свою допомогу за умови переоформлення на неї частини його будинку. Укладаючи спірний договір, позивач помилявся щодо правової природи правочину, прав та обов’язків, які виникнуть після його укладення між ним і відповідачкою.

Детальніше

Теґи:  , , , , , 2016-02-27

Правовий висновок Верховного Суду України у справі про визнання договору дарування недійсним та повернення сторін у первісний стан

Верховний Суд України 11 листопада 2015 року ухвалив постанову у справі №6-61124цс15 про визнання договору дарування недійсним та повернення сторін у первісний стан.
Суд, при розгляді цієї справи, зробив правовий висновок про обставини, які необхідно встановити для прийняття рішення щодо недійсності договору дарування.
Відповідно до статті 717 ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.
Виходячи зі змісту статей 203, 717 ЦК України договір дарування вважається укладеним, якщо сторони мають повну уяву не лише про предмет договору, а й досягли згоди про всі його істотні умови.
Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування, правовою метою якого є передача власником свого майна у власність іншої особи без отримання взаємної винагороди.
При вирішенні справи судам необхідно встановити чи продовжує проживати позивач у спірному будинку, чи відбулася фактична передача будинку згідно умов договору дарування (зокрема передача ключів), чи здійснює позивачка особисто оплату комунальних послуг. З’ясування зазначених обставин та їх належна оцінка мають значення для вирішення питання про те, чи дійсно позивач мала на меті безоплатну передачу відповідачу свого будинку у власність на противагу її тверджень про те, що спірний будинок є її єдиним місцем проживання.

Детальніше

Теґи:  , , , 2016-02-27

replica watches sale
cheap replica watches